יום רביעי, 01 ב 2021, כ"ז כסלו ה' תשפ"ב
לפרסום חייגו: 054-2425199

פרשת השבוע ביבנה

הרב סתיו , דבר תורה , פרשת שבוע

הכח לחבר עולמות

על הגבול הסגור בין רומי לסוריה ועל הגבול שנפרץ במתן תורה

פורסם בתאריך:


מחר נציין 3,332 שנה לאירוע המיוחד ששינה את העולם - מתן תורה. מתן תורה אינו נקודת ציון היסטורית רגילה כמו עשרות נקודות לפניה ולאחריה אלא נקודת מפנה חשובה. החל מיום זה החיבור בין עם ישראל לאלוקים נהיה קבוע ואף מכונה ה'חתונה' של אלוקים עם בני ישראל.

מדוע באמת מדובר בכזה רגע היסטורי? הרי הקשר של אלוקים עם בני ישראל התחיל כבר קודם לכן עוד בהיותם במצרים וכל הניסים שחוו שם וביציאה משם. גם מצוות - ציוויים היו הרבה לפני מתן תורה. היו הרבה מקרים שאלוקים התגלה לאנשים וציווה אותם בכל מיני מצוות. למשל את נח שלא יאכל אבר מן החי, את אברהם אבינו שנצטווה למול את עצמו ובניו ועוד דוגמאות לרוב. אם כן, מה מיוחד בהתגלות של מתן תורה ובמצוות שקיבלנו באירוע הזה?

במדרש מבואר מהו החידוש שקרה במתן-תורה. מסופר על מלך ששלט על מדינות רבות ואמר לנתיניו 'בני רומי לא יֵרדו לסוריה ובני סוריה לא יעלו לרומי' - שלא יתערבבו בין העמים. כך כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם גזר ואמר: 'השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם' - אין לערבב בין הצרכים של האדם - הצרכים הפיזיים לדברים הקשורים לאלוקים ולמצוות.

במתן תורה ביטל המלך - הקב"ה את הגזרה כמו שמסופר במדרש "כשביקש ליתן התורה, ביטל גזֵרה ראשונה ואמר: התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים, ואני המתחיל. שנאמר, 'וירד ה' על הר סיני' (עליונים ירדו למטה); וכתיב 'ואל משה אמר עלה אל ה'' (תחתונים יעלו למעלה)".

במילים פשוטות, עד מתן תורה לא היתה אפשרות שדבר פיזי-חומרי יֵעָשֶׂה ויתהפך לדבר קדוש ורוחני, לדוגמא מטבע כסף לעולם לא היה יכול להיות משהו קדוש. ואפילו כאשר קיימו בו מצווה הוא אינו נהפך לחפץ קדוש. וכל זה היות והקדושה לא באמת נכנסה בעולם, למשל המזבחות שעשו האבות לצורך הקרבת קורבנות לא נעשו כלל קדושים. אולם במתן תורה ניתנה לנו - עם ישראל, הכח להפוך דברים פיזיים לרוחניים-קדושים. ומאז כל חפץ פיזי שאנו משתמשים בו למעשה רוחני - למצווה אנו הופכים את החפץ עצמו להיות קדוש. עור של פרה - משהו פיזי הופך על ידי כתיבה בדיו על גביו את מילות הפרשיות 'שמע ישראל' ו'והיה אם שמוע' למזוזה קדושה.

הכח המיוחד הזה שניתן לנו לפני 3,332 שנים במתן תורה, משמש אותנו גם היום להכין את העולם החומרי הזה להיות קדוש ורוחני בזמן הגאולה. על ידי שאנו נשתדל לקיים את המצוות בפועל נזכך אותו ונגרום לגאולה להגיע במהרה.

חג שבועות שמח ושבת שלום

לתגובות והערות

052-7703178

uriwilhelm@gmail.com 

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: