יום שישי, 05 ביוני 2020, י"ג סיון ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-2425199

חדשות ביבנה

חדשות ביבנה, חדשות,מוניציפאלי, מכבי צבי יבנה, חדשות בכל העיר ביבנה, ניוז ביבנה, סטטוס יבנה, מערכת עיתון סטטוס יבנט,פלילים ביבנה,פשע ביבנה,פשיעה ביבנה,רצח ביבנה,דקירה ביבנה,שוד ביבנה,גניבות ביבנה,פריצה לבית ביבנה

הקרב על עתידה של יבנה

עיריית יבנה הודיעה כי לא תאפשר לשנות את צביונה של העיר

פורסם בתאריך:


 

ראש העיר יבנה, צבי גוב-ארי, שיגר הבוקר (ג') מכתב לשר הבינוי והשיכון הנכנס, ח"כ יעקב ליצמן ולמנהל רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שומרון בדרישה להימנע מהקצאת הקרקעות או ממתן התחייבות בנוגע לייעודן של שכונות המגורים החדשות שעתידות לקום בעיר יבנה, בין לטובת הציבור החרדי ובין תחת כל מאפיין אחר.

כזכור, התכניות שמקדמת העירייה בשנים האחרונות (תמל/1049 יבנה מזרח – שורק) כוללות הקמת שכונה חדשה בת למעלה מ-12,000 יחידות דיור חדשות. בכך תוכפל אוכלוסיית העיר בפרק זמן קצר של שנים מועטות. מדובר במהלך דרמטי מבחינת העיר ותושביה.

במכתבו, אשר העתקיו הועברו גם לראש הממשלה, בנימין נתניהו ולשר האוצר, ח"כ ישראל כץ, מציין גוב-ארי כי "הפיתוח והשיווק של שכונות יבנה מזרח מוסדר במסגרת "הסכם גג" שנחתם בשנת 2016 בין עיריית יבנה לבין רשות מקרקעי ישראל וממשלת ישראל. הסכם הגג של העיר יבנה נועד, בין היתר, ליתן מענה לחששות העיר ופרנסיה באשר להשפעתו של הפיתוח המאסיבי והמואץ על צביונה של העיר ואיתנותה. אלמלא ניתן מענה כאמור במסגרת ההסכם, ובלא שיתוף פעולה מוחלט של עיריית יבנה, היוזמה להקמת שכונות יבנה מזרח לא היתה יכולה לצאת אל הפועל (לענין האוטונומיה של הרשות המקומית ראו למשל: בג"ץ 3791/93 משלב נ' שר הפנים, פ"ד מז (4) 126, 131). תנאי מהותי מבחינת העירייה לחתימה על הסכם הגג היה שמירה על צביון העיר. ענין זה מקבל ביטוי בהסכם הגג ונקבע בו באופן מפורש כי מסלולי השיווק וההקצאה של הקרקעות שכלולות במסגרתו (לרבות שכונות יבנה מזרח) ייקבעו "על פי שיקול הדעת של רמ"י בתיאום עם העירייה".

בפוסט שפירסם כתב גוב-ארי כי "אקדים ואומר כי אברך על כל תושב במדינת ישראל הבוחר לחיות ביבנה, אך אעשה כל הנדרש על מנת לשמור על צביונה ההטרוגני של העיר, על החיים יחדיו ועל מניעת התגודדות ושכונתיות בעלות אופי המייחד אוכלוסייה אחת מאחרות. בגין כל אלה אני פועל למנוע כל כוונה לשנות את אופייה של העיר על-ידי הקמת שכונה או שכונות ייחודיות. פנייתי לשרים ולראש הממשלה נועדה למנוע קבלת החלטות שגויות לעתידה של העיר בעשורים הבאים. אמשיך לעדכן בעתיד בכל התפתחות ובמקרה הצורך בטוחני שתושבי העיר ייענו לקריאתי".

ראש העיר מציין במכתבו כי חרף האמור ולפי הידוע לו נשקלת כיום האפשרות לייעד או להקצות את הקרקעות בשכונות המגורים המתוכננות במזרח יבנה (כולן או חלקן) לציבור החרדי.

"הקצאת קרקעות כאמור תהווה מהלך בלתי חוקי, הן מחמת שיש בו כדי לפגוע במעמדה החוקתי של העירייה בקביעת צביון העיר, והן מחמת שתהיה בו משום הפרה של התחייבויותיו המפורשות של השלטון המרכזי כלפי העירייה, כפי שעוגנו ונחתמו בהסכם הגג.  אני פונה אליכם על כן בדרישה, להימנע מהקצאת הקרקעות ו/או ממתן כל התחייבות ציבורית או שלטונית אחרת בנוגע לייעודן של שכונות המגורים החדשות שעתידות לקום בעיר יבנה, בין לטובת הציבור החרדי ובין תחת כל מאפיין אחר".  ראש העיר הדגיש במכתבו כי אם חרף האמור יוקצו הקרקעות או תנתן התחייבות שלטונית למהלך זה "עיריית יבנה תעשה שימוש בכל האמצעים השלטוניים והמשפטיים העומדים לרשותה, על-מנת לקיים את מעמדה וזכויותיה ועל-מנת למנוע את מימושו של המהלך החד הצדדי אשר ישנה דרמטית את צביונה של העיר עליו הקפדנו עשרות שנים".

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: