יום שישי, 05 ביוני 2020, י"ג סיון ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 054-2425199

פרשת השבוע ביבנה

הרב סתיו , דבר תורה , פרשת שבוע

כשנגדל, לא נבין...

מסורת-פרשת השבוע

פורסם בתאריך:


נכתב על ידי

הרב אורי וילהלם

שליח חב"ד בשכונת נווה אילן

ב"ה
כשנגדל לא נבין...
לפני כמאתיים שנים, באחד הכפרים היה לפריץ גנן יהודי. באחד מסיבוביו בחצר האחוזה, בעודו שקוע במחשבות, ראה אותו הפריץ והתעניין מה הוא חושב. 'אני מהרהר איך לקנות את האחוזה שלך', השיב הגנן. 'לקנות את האחוזה שלי?! היא שווה הרי שני מליון רובל ומאיפה תביא סכום כזה?'
'נו, אם אני לא יכול לקנות, אני לא יכול לחשוב?!...'
***

השבת יקראו בתורה את פרשת חוקת. בתחילת הפרשה מובא בהרחבה דיני טומאה וטהרה ובמרכזם דיני 'פרה אדומה'.
כיום, משום שאין לנו בית מקדש וקורבנות דיני הטומאה והטהרה אינם מוכרים לנו כל כך. אך בזמן שבית המקדש היה קיים, אנשים שהיו רוצים להיכנס להר הבית או לאכול קורבנות וכדומה הקפידו על דיני טומאה וטהרה.
אחד הדברים שמטמאים את האדם זה מגע במת או שהות בבית אחד עם מת. אדם שנטמא ממת דרך טהרתו היא, הזאה ע"י כהן. כהן יזה עליו מאפר של שריפת פרה אדומה מעורב עם מי מעיין.
המיוחד במצוות פרה אדומה- שהיא פשוט לא מובנת. המצוות מתחלקות לשלושה: למצוות שניתן להבינם כגון איסור גניבה, מצוות שמגיעות להזכיר ולשמר איזה אירוע כמו פסח ושבת, וחלק שלישי הכולל מצוות שהם בהגדרה של 'חוקים' כך חוקק אלוקים ועלינו לקיימם גם ללא הבנה שלנו. 
מצוות פרה אדומה היא המצווה שיש בה כמה וכמה פרטים הגורמים לכך שהיא המצווה הכי לא מובנת בהגיון של האדם. למשל בניגוד לכל הקורבנות, את הפרה אדומה שוחטים ושורפים דווקא מחוץ לבית המקדש. או הכהן המזה על הטמא נטמא בעצמו מההזאה בעוד שהטמא נטהר מההזאה, ועוד כמה פרטים תמוהים ביותר. נשאלת השאלה מדוע אלוקים, בצורה מכוונת, ציווה לנו מצווה שלא נוכל להבין אותה?
ההסבר לכך הוא: כאשר יהודי מבין את מטרת המצוות ומקיים אותן מתוך הבנתו האישית, הוא בסופו של דבר עובד את עצמו ולא את אלוקים. לאחר שהוא הבין, למשל, שטוב לשמור שבת כדי להתרענן יום אחד מהמלאכה, הוא עובד את ההגיון האישי שלו. אולם דווקא כאשר הוא מקיים מצווה בלי הבנה, רק משום העובדה שכך אלוקים רוצה – הוא עובד את אלוקים.
וקיום המצוות הללו, מתוך רצון לקיים את דברי ה', מרומם את האדם במידה משמעותית. כאשר הוא עושה מצוה אך ורק לשם שמים, הוא יוצא לחלוטין מהמעמד של 'אדם' והופך להיות 'אלוקי', קשור ומחובר עם רבונו של עולם.
***
בשבת זו – ג' תמוז, אנו נציין 25 שנה להסתלקותו של הרבי מלובביץ', הרבי באישיותו הבלתי רגילה וכל גדולתו תמיד חשב 'מה אני צריך לעשות עכשיו- מה אלוקים רוצה ממני כעת'. הרבי לא דאג לסיפוק צרכיו הגשמיים והרוחניים אלא למלא את השליחות שלו כשליחו של אלוקים בעולם.
את קו המחשבה שלו הנחיל הרבי לחסידיו ולשליחיו ובאמצעותם לכל יהודי באשר הוא. גם אנו צריכים ללמוד זאת ובמקום להיות שקועים רק בעצמינו בקריירה, בתחביב או בכל דבר אחר לשאול את עצמינו 'מה אלוקים רוצה שאני יעשה עכשיו'. 
שבת שלום 
לתגובות והערות
052.770.3178
uriwilhelm@gmail.com

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: